ValideringServiceWS

Tjenester for validering av meldinger.

Namespace: http://kartverket.no/grunnbok/wsapi/vi/service/validering
ValideringServiceWS

valider

Tjenesten kan kalles for å validere en signert eller en usignert melding, både i test og i produksjon. Valideringstjenesten gir ingen garanti for at dokumenter som validerer uten feil vil kunne tinglyses. Formålet med tjenesten er å forsøke å finne opplagte mangler i dokumenter før de sendes til signering, eller gjøre oppmerksom på eventuelle forhold på valideringstidspunktet som kan hindre tinglysing.

Tjenesten vil for signerte meldinger slå opp data samt validere mot eId-leverandørers testsystemer.

Input
  • forsendelse - en Forsendelse-struktur som kan inneholde en signert eller en usignert melding, ikke-digitale signaturer, med mere
Response
  • return - en Behandlingsstatus-struktur som inneholder informasjon om eventuelle valideringsfeil
  • ServiceException