InnsendingServiceWS

Tjenester for validering av meldinger og innsending av meldinger til tinglysing.

Namespace: http://kartverket.no/grunnbok/wsapi/vi/service/innsending
InnsendingServiceWS

sendTilTinglysing

Sende en melding til tinglysing. Signerte meldinger kan sendes til tinglysing både i test og i produksjon, mens usignerte meldinger kan sendes til tinglysing kun i test. I forkant kan det være nyttig å ha testet at meldingen validerer. Det vil kunne være de samme feilene som propageres fra tinglysMelding som fra validerMelding, gitt at valideringen feiler.

Tjenesten vil i produksjon slå opp data samt validere mot eId-leverandørers produksjonssystemer.

Input
  • forsendelse - en Forsendelse-struktur som kan inneholde en signert eller en usignert melding, ikke-digitale signaturer, med mere
Response
  • return - en Behandlingsstatus-struktur som inneholder informasjon om meldingens status i behandlingsprosessen, eventuelle begrunnelser for at dokumentene er avvist, eller, for dokumenter som blir registrert i grunnboken, registreringstidspunkt og dokumentnummer, med mere. Som en del av status returneres en innsendingId generert av kartverket som senere kan benyttes for å hente status på innsendt melding.
  • ServiceException

hentStatus

Etter at en melding er mottatt av systemet kan man hente oppdatert behandlingsstatus for den innsendte meldingen.

Input
  • innsendingId

Inputparameter her blir det samme som returneres når man sender en melding til tinglysing. Behandlingsstatus inneholder den innsendingsId som skal brukes til oppslaget for å hente status.

Response
  • return - en Behandlingsstatus-struktur som inneholder informasjon om meldingens status i behandlingsprosessen, eventuelle begrunnelser for at dokumentene er avvist, eller, for dokumenter som blir registrert i grunnboken, registreringstidspunkt og dokumentnummer, med mere
  • ServiceException